385 chiến lược giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận

Đây là khẳng định của Brad Sugars, nhà sáng lập Action Coach, về việc có thể giúp các doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận kinh doanh lên tới 61%.

Nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận nhanh chóng, Brad Sugars đã đưa ra công thức “5 Ways” với 385 chiến lược có thể giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận lên tới 61%. Công thức này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong suốt 20 năm khi ông ứng dụng huấn luyện cho các doanh nghiệp trên thế giới. Khi cảm thấy sẵn sàng làm việc với tất cả các yếu tố trong công thức 5 Ways này, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy được sự tăng trưởng nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Phương pháp 5 WAYS giúp gia tăng lợi nhuận

Với các yếu tố trong công thức 5 Ways, các chủ doanh nghiệp có nhiều cơ hội để tạo ra lợi nhuận nhiều hơn các chủ doanh nghiệp là chuyên gia trong việc cắt giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận. Vậy công thức tăng trưởng đơn giản và tập trung vào lợi nhuận này là gì? 5 Ways chính là một chiến lược xác định năm yếu tố chủ chốt tồn tại trong mỗi doanh nghiệp – các yếu tố có thể được nhân lên để tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Cách gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp
Phương pháp 5 Ways giúp gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp

5 Ways – Công thức gia tăng lợi nhuận nổi tiếng của Brad Sugars với 385 chiến lược có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp (Ảnh: Internet)

Dưới đây là 5 yếu tố đơn giản trong công thức 5 Ways của Brad Sugars:

1. Khách hàng tiềm năng: Tổng số người đã liên lạc hoặc đã từng liên lạc với doanh nghiệp trong thời gian một năm.
2. Tỷ lệ chuyển đổi: Phần trăm số lượng người thực sự mua hàng. Ví dụ: nếu 10 người đi qua cửa hàng và ba người mua một thứ gì đó, thì tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng là 3/10 (30%) cho ngày hôm đó.
3. Thu nhập trung bình trên mỗi lần bán hàng: Số tiền trung bình trên mỗi lần bán hàng, ước tính trong một năm.
4. Số lượng giao dịch trung bình: Số lần mua hàng trung bình mà khách hàng sẽ thực hiện trong một năm.
5. Tỷ suất lợi nhuận: Tỷ lệ lợi nhuận của mỗi lần bán hàng thu về. Nói một cách đơn giản, nếu một doanh nghiệp bán một mặt hàng với giá 100 đô la và lợi nhuận là 25 đô la, thì mức lợi nhuận là 25%.

Vậy tất  cả những điều này ảnh hưởng thế nào đến doanh thu và lợi nhuận? 

Trong doanh nghiệp mẫu, Brad Sugars sử dụng một công thức rất đơn giản để nhân lên các yếu tốvừa nhắc đến ở trên. Hãy nhớ rằng, công thức này nhân với các yếu tố chứ không phải là cộng các yếu tố lại với nhau. Vì vậy, chúng sẽ tác động đến kết của cuối cùng theo cấp lũy thừa.

Khách hàng tiềm năng x Tỷ lệ chuyển đổi = Khách hàng
Khách hàng x Giá trị trung bình trên mỗi lần bán hàng x Số giao dịch = Doanh thu
Doanh thu x Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận

Trong công ty của bạn, giả sử bạn đã ước lượng hoặc xác định đầy đủ các số sau:

4.000 x 25% = 1000 Khách hàng
1000 x 100 đô la x 2 = 200.000 đô la Doanh thu
200.000 đô la x 25% = 50,000 đô la Lợi nhuận

Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì?

Nói một cách đơn giản, bạn đang điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi 1 trong 4 khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền. Những khách hàng này trung bình mua 2 lần với 100 đô la/ 1 lần mua hàng mỗi năm. Doanh nghiệp của bạn có mức lợi nhuận 25% trên doanh thu 200.000 đô la. Nó cũng có nghĩa là tổng lợi nhuận của bạn trong năm là 50.000 đô la. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu trong suốt năm tới, bạn tăng mỗi yếu tố trong 5 cách lên 10%?

Hãy tăng mỗi yếu tố lên 10% và xem kết quả bảng tính:

4.400 x 27.5% = 1210 Khách hàng
1210 x 110 đô la x 2,2 = 292.820 đô la Doanh thu
$ 292.820 x 27.5% = $ 80.525.50 Lợi nhuận

Kiểm tra những con số một cách chặt chẽ, bạn sẽ thấy gia tăng 10% có nghĩa là bạn có thể dễ dàng di chuyển con số lên bằng số tiền trên trong một tháng hoặc thậm chí vài tuần.

Các chiến lược sẽ tập trung vào gia tăng các thành tố của 5 WAYS trong đó có thể có nhiều cách mà bạn đã biết.

Trong khi đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ ở trong một chu kỳ bất tận, cố gắng ưu tiên gia tăng doanh thu và cắt giảm chi phí để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, bạn có ít nhất 5 yếu tố khác để có thể gia tăng lợi nhuận hiệu quả. Đồng thời, bạn có 385 chiến lược có thể sử dụng để gia tăng các con số ngay lập tức và lâu dần theo thời gian.

Cũng xin lưu ý trên đây là các chiến lược phù hợp nhiều hơn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên các hộ kinh doanh cá thể cũng như các cá nhân kinh doanh cũng có thể áp dụng được nhiều chiến lược đó để giúp gia tăng lợi nhuận.